عدم پیروی و اطاعت از ولایت(رهبری)

تعرفه تبلیغات در سایت
شناسایی این گروه اهمیت زیادی دارد در عین حال به دلیل صفات ویزه این افراد شناخت انان کار ساده ایی نیست . چرا که به قول امام این گروه با انجام ظاهری اعمال اخرت می کنند و خود را کوچک و متواضع نشان می دهند .
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 9 دی 1396 ساعت: 16:01
برچسب‌ها :
اگرقوانین و پیمان های الهی در بین مردم ذچار خدشه شود آنگاه زمام امور به دست افرادی خواهد افتاد که به شبهات عمل میکنند و در شهوات غوطه خواهند خورد و آن روز ستمگران جایگاه حقیقی جانشینان الهی را غصب خواهند کرد و این جملات از مضامین کلام حضرت امیر هست.
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت: 21:36
برچسب‌ها :
گروهی از افراد که شیفته قدرت و به دنبال حیله و تزویر هستند مردم را نیز همانند خود گمراه میکنند و در فتنه انگیزی همراه و یار خویش می سازد گویی خداوند آنها را به حال خویش رها ساخته و از راه راست دور افتاده اند.
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت: 21:36
برچسب‌ها :
یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در هر جامعه ایجاد فاصله و اختلاف بین مردم و رهبری می باشد و در این راه کوشش های فراوانی به کار میبندند تا با شایعات و بیان ویژگی های غیر واقعی رابطه مردم و رهبر جامعه را تضعیف نماید و به اعتماد مردم نسبت به رهبری جامعه خدشه وارد سازند
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت: 21:36
برچسب‌ها : ولایترهبری,